Pulverlack är helt fritt från lösningsmedel

Pulverlackering är enklare och mer hållbart i jämförelse med traditionell lackering, behovet av emballage minskar, och att färg som inte träffar objektet under lackering kan återanvändas.

Miljöfördelar

Pulvermålning är ett viktigt kriterium för Nordiska Rådets miljömärkning Svanen. Skälet är uppenbart: Pulverfärg är den enda färg som inte innehåller något lösningsmedel, normalt den största föroreningskällan från ett måleri. Minskat behov av emballage sparar bara inte pengar utan sänker även användningen utav olika typer av skummplast, wellpapp och sk bubbelplast.

Pulverfärg ger en starkare yta än lösningsmedelsbaserade färger. Det ger inte bara din produkt högre kvalitet. Hållbar färg minskar kraven på transportemballage, minskar skador och reklamationer och ger slutligen en produkt som håller sig fräsch längre.

Miljöpolicy

Milabs kvalitetsnivå skall utgöra en väsentlig köpanledning för våra kunder. Milab skall som organisation kännetecknas av tillgänglighet, kompetens och flexibilitet.

Milab verkar för en giftfri miljö och vi använder ett systematiskt arbete för att definiera aspekter och mål för arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

Milabs verksamhet skall syfta till att vara stabil och vinstdrivande.

Ständig förbättring och förebyggande hälso-, miljö-, kvalitets och ekonomiskt arbete skall ses som en naturlig del i all verksamhet, liksom uppfyllandet av de lagar, föreskrifter och normer som samhället, våra kunder och anställda ställer på verksamheten.

Miljön är det viktigaste vi har!

Vårt mål är att erbjuda våra kunder absolut högsta kvalitet, samtidigt som vi gör vårt yttersta för att skona miljön.

Detta uppnår vi genom att kontinuerligt satsa på ökad miljökompetens inom företaget.

Vi följer gällande miljölagstiftning som ett minimum, men vi gör vårt yttersta för att överträffa den.

Inom företaget använder vi miljövänliga produkter i den mån det är ekonomiskt och kvalitetsmässigt försvarbart. Vi diskuterar alltid med kunder för att gemensamt hitta den produkt som uppfyller kvalitetskraven och samtidigt skonar miljön.