Vi är experter på pulverlackering

Milab Industrilackering är ett industricenter med en lokalyta på 1200 kvadratmeter, med pulverlackering som kärnverksamhet.

Det finns många olika metoder för att skydda olika produkter mot att brytas ned för snabbt. Lackering är en av dessa metoder. Vidare finns det olika lackeringsmetoder med olika egenskaper för att skydda mot exempelvis elektricitet, temperatur, vind och väder. För att ha minimal påverkan på både naturen och vår hälsa har man utvecklat pulverlackering, en metod som inte innehåller några miljöfarliga lösningsmedel. Namnet på metoden avslöjar den stora skillnaden – lacket kommer i en torr pulverform till skillnad från den flytande våtlacken.

Hur ser processen vid pulverlackering ut?

All form av lackering kräver en hel del förbehandling, pulverlackering är inget undantag. Först görs en grundlig rengöring i fyra steg där järnfosfatering och oxilan ingår. Detta görs för att avlägsna olja, metallflis eller andra rester som uppstått vid framställandet av föremålet som ska pulverlackeras. Efter rengöringen behöver man ofta förbereda ytan för lacken, detta görs med slipning eller blästring.

Pulverlackeringen läggs sedan på med en elektrisk laddning som gör pulvret statiskt, vilket gör att pulvret fastnar på föremålet de sprutas på med tryckluft. När pulverlacken är applicerad härdas ytan genom att utsätta föremålet för hög temperatur under en viss tid. Det sista steget i processen är att låta föremålet svalna, sedan är pulverlackeringen färdig.

Vid processen använder vi en conveyerlina som är 210 meter lång med en härdugn på 50 meter vilket ger kapacitet att utföra arbetet snabbt. Där kan vi ta material som är 3 meter långa, 1,6 meter höga och 0,9 meter breda. Den manuella pulverboxen vi använder oss av kan ta ämnen upp till 6,5 meter i längd. Höjden är 1,8 meter och bredden är 1 meter.

Fördelarna med pulverlack

Varför ska man använda sig av pulverlackering i stället för någon av de andra lackeringsmetoderna? Pulverlackering kommer med många fördelar, som att den ger föremålet som pulverlackas längre livstid. Jämfört med våtlack så ger pulverlackering en jämnare applicering vid kanter och hörn, oavsett i vilken riktning föremålet hängt när pulvret applicerats.

Pulverlack är enkelt och ekonomiskt att använda, då spillet vid pulverlackering är märkbart mindre än om man använder sig av exempelvis våtlack. Pulverlack har gjort sig känt för sin stora slitstarkhet och mångsidighet.

Förutom detta kan pulverlack blandas med olika komponenter för att skapa ytor med låg friktion. Pulverlack kan också appliceras i tjockare lager än exempelvis våtlack, då tjockare lager av våtlack riskerar att det börjar rinna av.

Förutom pulverlackets mångsidighet och positiva effekt rent ekonomiskt, är den största fördelen med metoden att påverkan på miljön minskas drastiskt. Där andra metoder innehåller större mängder miljö- och hälsofarliga lösningsmedel, är pulverlack helt fritt från detta vilket gör detta till en revolutionerande metod.

Vilka material kan vi pulverlacka?

Vi pulverlackar de flesta typer av material. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att pulverlacka följande material:

  • Aluminium
  • Rostfritt
  • Svartplåt
  • Galvaniserat
  • Plåt

Exempel på produkter vi pulverlackat

Pulverlackerade fasadelement på byggnad
Pulverlackerade fasadelement på byggnad i Örebro.

Komplexa detaljer som lackats
Vi arbetar med en mängd olika material och typer av gods, från enkla till mycket komplexa detaljer.
Lackering av räcken till Guldbron i Slussen
Lackering av olika byggnadsprodukter. I detta fall säkerhetsdörrar

Utemöbler före blästring och lackering
Utemöbler efter lackering
Blästring och lackering av fälgar
Lackerad fälg
Bilramp före blästring och lackering
Blästrad bilramp
Lackerad bilramp med primer och topplack